TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 
 

DOMENIUL: ZOOTEHNIE

Programul de studiu: TEHNOLOGII SPECIALE IN INDUSTRIA ALIMENTARA

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT