PROTECTIA CONSUMATORULUI SI A MEDIULUI

 
 

DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

SPECIALIZAREA: PROTECTIA CONSUMATORULUI SI A MEDIULUI

FORMA DE ÎNVĂTĂMÂNT: CURSURI DE ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT