DISERTAȚIE - TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE

 
 

În atenţia absolvenţilor programelor de studii de masterat:

„TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

A N U N Ţ

Pentru înscrierea la Examenul de disertaţie din sesiunea SEPTEMBRIE – 2017, absolvenţii Facultăţii de Zootehnie, Programul de studii de masterat „TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ” vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în ziua de 08.09.2017, între orele 1000-1200.

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune:

 • Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele:
 • cerere de înscriere cu avizul conducătorului lucrării de disertaţie (vezi model atașat - cerere.pdf);
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație (vezi model atașat – declaratie.pdf);
 • două copii de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil;
 • copie legalizată de pe certificatul de naştere (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
 • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie (unde este cazul);
 • Diploma de bacalaureat, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
 • Diploma de absolvire a facultăţii, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii).

Pe dosar se scrie:

 • FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
 • PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT: TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
 • DOSAR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE;
 • NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE CANDIDATULUI;
 • SEPTEMBRIE, 2017.

 

• Lucrarea de disertaţie, în două exemplare

Dosarele şi lucrările se depun în ziua stabilită la (08.09.2017, între orele 1000-1200) la dna conf. dr. Minodora TUDORACHE, (etajul II, biroul A II 116).

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în ziua de 11.09.2017, începând cu orele 1200, în sala A II 109.

Cererea de înscriere va fi făcută conform modelului și va fi avizată de către îndrumătorul științific; avizul Dlui Decan va fi luat de către secretarul comisiei, pentru toate cererile deodată.

Declarația privind autenticitatea lucrării (vezi modelul atașat - declaratie.pdf) va fi completată în trei exemplare: un exemplar va fi pus în dosarul de înscriere, iar celelalte două, în cele două exemplare ale lucrării de disertație (după prima pagină, pe care o veti face conform modelului trimis, veti pune declarația de autenticitate semnată, apoi cuprinsul și restul lucrării).

Secretar Comisie,

Conf. dr. Minodora TUDORACHE