Înscriere examen de disertație

 

În atenţia absolvenţilor programelor de studii de masterat: informații despre înscrierea la sesiunile de susținere a lucrărilor de disertație se pot vizualiza la secțiunea Studenți>Finalizare studii sau în următoarele link-uri:

Proiectarea și Dezvoltarea Fermelor Zootehnice

Biosecuritatea Produselor Alimentare

Tehnologii Speciale în Industria Alimentară - sesiunea februarie

Tehnologii Speciale în Industria Alimentară - sesiunea martie

 


Examen de Licenţă Septembrie 2016

 

 


Cazare Octombrie 2016

 
  

Cazările pentru studenții din anul I, înscriși în sesiunea iulie 2016, vor avea loc în perioada 01-02.10. 2016, în intervalul orar 8:00-18:00, la Serviciul Campus Studențesc.

Fetele vor fi cazate în căminul A2, iar băieții în căminul A1.

Camerele sunt de 4, 5 sau 6 locuri, în funcție de numărul cererilor înregistrate. Plata se face în avans pe 3 luni, după cum urmează:

  • 4 locuri în cameră: 160 lei/lună/pers. x 3 luni= 480 lei
  • mai mult de 4 locuri/cameră: 120 lei/lună/pers. x 3 luni= 360 lei

Studenții care sunt orfani de ambii părinți, proveniți de la centrele de plasament sau studenții care au un părinte cadru didactic beneficiază de reducere 100% la plata regiei de cămin în condițiile prezentării copiilor de pe certificatele de deces sau a unei adeverințe de la școală, semnată de conducerea instituției de învățământ și avizată de inspectoratul școlar.

Studenții (băieți) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A1 vor fi repartizați în căminele A3, A8 și A9.
Studenții (fete) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A2 vor fi repartizați în căminele A3, A5, A6 și A9.
Masteranzii de anul I vor fi repartizați în căminele A5, A6 și A7.

Studenții care au depus cerere de precazare la secretariatul Direcției Campus Studențesc vor fi repartizați în căminele unde sunt colegii acestora de facultate și an.

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE:

  • două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și unul pentru administrația căminului)- contractele de cazare vor fi oferite de administrația căminului;
  • proces verbal de predare-primire- va fi oferit de administrația căminului;
  • carte deidentitate (original și copie xerox)

REGIE DE CĂMIN:

  • 2 pers. în cameră- 220 lei/pers.
  • 3 pers. în cameră- 160 lei/pers.
  • 4 pers. în cameră- 160 lei/pers.
  • mai mult de 4 în cameră- 120 lei/pers.

 


Informații finalizare studii

 
 

Noi informații referitoare la examenul de licență și disertație se regăsesc pe pagina Studenți în secțiunea Finalizare Studii

 
 

Cursuri antreprenoriat în zootehnie

 
 

USAMV București - Facultatea de Zootehnie organizează cursuri privind dezvoltarea antreprenoriatului în zootehnie și procesarea produselor de origine animală.

Cursurile organizate au drept scop creşterea abilităților antreprenoriale în vederea inițierii și dezvoltării unei afaceri în sectorul zootehnic și al procesării produselor de origine animală, în condițiile pieţei unice europene și a unui mediu economic în schimbare.

 

La sfârșitul cursului se va elibera un Certificat care să ateste dobândirea de competențe antreprenoriale și manageriale specifice domeniului studiat.

 
 

Deschiderea Anului Universitar 2015/2016

 
 
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015/ 2016 la nivelul Universității de Șiințe Agronomice și Medicină Veterinară – București va avea loc luni, 5.10.2015, ora 12.00, în Parcul Dendrologic din Campusul Agronomie – Herăstrău sau Sala de Sport (în funcție de condițiile meteo).
 
 

Informaţii cazare

 
 
Cazarea studenților admiși în sesiunea iulie 2015 la studii de licență sau masterat, precum și a celor care au mai locuit în cămin se va face în zilele de 3 și 4 octombrie 2015
Studentii din anul I, studii universitare de licență și studii universitare de masterat, admiși în sesiunea septembrie 2015, vor fi cazati în data de 09.10.2015, începând cu ora 9:00, în limita locurilor disponibile.
 
 

DOSAR BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

 
 

Se vor lua în considerare studenţii de la buget şi doar studenţii de la taxă, care au achitat tranşa până pe 12 octombrie2015.

Actele necesare întocmirii dosarului (aţentie documentele se pun într-un dosar plic):


1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni: sept./aug./iulie 2015 (salariul minim pe economie: 1050 lei)

 

2. Adeverinţe de la fraţi/surori care sunt la şcoala generală/liceu/facultate. În cazul în care aceştia sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere.


3. Cupoane de de somaj. pe ultimele 3 luni: sept./aug./iulie 2015. dacă nu mai aveţi cupoanele de pensie/somaj/ajutor de somaj. În original, se poate aduce o adeverinţă de casa de pensii (şomaj). Din care să rezulte pensia (şomaj/ajutor de şomaj).


4. Copii legalizate a certificatelor de deces ale parinţilor decedaţi, dacă este cazul.


5. Declaraţie dată în faţa notarului. în cazul în care unul dintre părinţi nu lucrează (casnic).


6. Declaratie data în faţa notarului, în cazul în care unul dintre părinţi nu contribuie la intreţinerea studentului (părinţi divorţaţi).


7. Adeverinţă de la primarie în care să se specifice dacă părinţii deţin sau nu teren agricol şi veniturile realizate/sau nu în urma folosirii acestuia.


8. Adeverintă de la administraţia financiară din care să rezulte veniturile realizate/sau nu, de c ătre părinţi, în urma altor activităţi. Dosarul trebuie să mai conţina declaraţie - solicitare de bursă socială (se ia de la secretariat).

Perioada de depunere a dosarului: 5 - 16 oct. 2015, la secretariat, în intervalul 12-14.

Atentie!!!! Nu se primesc dosare incomplete şi nici după data de 16 oct. 2015. pentru întrebări secretariatul vă stă la dispoziţie în intervalul 12-14, de luni până vineri.

Anunţ!


1. În cazul în care venitul lunar este zero este necesară anchetă socială eliberată de primărie.

 

Atenţie!!!!!


Dosarul nu se primeşte fără documentul mai sus menţionat.