FIŞA DE PREÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 
 

 

PREÎNSCRIEREA ONLINE este o aplicaţie care vine în sprijinul candidaţilor care doresc să urmeze cursurile cu frecvenţă ale Facultăţii de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere.

Preînscrierea este opţională şi înscrierea efectivă se va face prin completarea dosarului de înscriere la sediul  facultăţii.

Informaţiile transmise vor fi folosite exclusiv în cadrul facultăţii pentru prelucrările necesare la admitere şi, în cazul candidaţilor admişi, pentru înscrierea în programele de studii ale facultăţii. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link: www.usamv.ro/index.php/ro/656-gdpr

Avantajele preînscrierii:

  • Cazare gratuită în cămine pentru specializarea de Zootehnie în campusul universității
  • Prioritate la cazare în campusul universității pentru toți candidații preînscriși
  • Prioritate la prelucrarea datelor la înscriere
  • Prioritate la ocuparea locurilor finanțate de la buget
  • Prioritate la stagii de pregătire practică în străinătate prin programul Erasmus
  • Practică în unități de elită din țară
  • Acordare de burse de merit și sociale
  • Oportunitate de angajare din perioada studiilor și acordarea de burse suplimentare de către angajatori