PISCICULTRĂ ŞI ACVACULTURĂ

 
 

DOMENIUL: ZOOTEHNIE

SPECIALIZAREA: PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ

FORMA DE ÎNVĂTĂMÂNT: CURSURI DE ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT