DESPRE FACULTATEA DE IGPA

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

CADRE DIDACTICE

 

PREZENTARE

 
 

Înființată în anul 1948, pe parcursul a peste 60 de ani de functionare, facultatea a pregătit peste 5000 ingineri zootehniști care, prin activitatea lor, atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Puternic ancorată la realităţile fiecărei etape parcurse, facultatea a pus în prim-planul activităţii sale principiul calităţii, impunând noi cerinţe şi standarde procesului de învățământ, astfel încât astăzi Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere este recunoscută atât în ţară cât şi în străinatate, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o bună infrastructură destinată activităţii didactice, cercetării științifice şi asigurării condiţiilor sociale.

Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere are în componenţa sa trei departamente, şi anume:  

1. Departamentul de Ştiinţe formative in cresterea animalelor si industria alimentara, cu un număr de 18 cadre didactice şi cu următoarele colective:

-         Anatomie si fiziologie animala;

-         Chimie;

-         Genetica si ameliorarea animalelor;

-         Nutritia si alimentatia animalelor;

-         Limbi straine;

-         Educatie fizica.

 

2. Departamentul de Tehnologii de productie si procesare, cu un număr de 20 cadre didactice şi cu următoarele colective:

-         Tehnologii de crestere a animalelor;

-         Tehnologii de procesare a produselor agroalimentare.

 

3. Departamentul Limbi moderne, cu un număr de 9 cadre didactice.

  

Studii universitare de licenţă (4 ani) – cursuri de zi

Domeniul: Zootehnie
Programe de studii:
• Zootehnie

Domeniul: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii:
• Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
• Protecția Consumatorului și a Mediului

 

Învăţământ postuniversitar – Master – cursuri de zi:

Domeniul: Zootehnie
Programul de studii:
• Antreprenoriat in productiile animaliere:
Durata: 2 ani

Domeniul: Ingineria produselor alimentare
Programele de studii:
• Tehnologii speciale în industria alimentară
Durata: 2 ani
• Biosecuritatea produselor alimentare
Durata: 2 ani
• Food safety and biosecurity (predare in limba engleză)
Durata: 2 ani

 

Doctorat

Domeniul: „Alimentația animalelor”
Conducător științific: Prof. dr. Drăgotoiu Dumitru

Domeniul: „Genetică și ameliorarea animalelor”
Conducător științific: Prof. dr. Grosu Horia

Domeniul: „Biotehnologii de reproducție”
Conducător științific: Prof. dr. Tăpăloagă Paul Rodian

Domeniul: „Tehnologii de exploatare a animalelor”
Conducători științifici: Prof. dr. Mărginean Gheorghe Emil
                                    Prof. dr. Călin Ion
                                    Prof.dr. Vidu Livia
                                    Conf.dr. Nicolae Carmen Georgeta

 
 

Baza materială a Facultății de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere

Pentru pregătirea profesională a studenţilor, Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere asigură o bază materială corespunzătoare, reprezentată de amfiteatre dotate cu aparatură multimedia şi săli pentru lucrări de laborator şi cercetare dotate cu aparatura necesară efectuării aplicaţiilor practice şi învăţării tehnicilor şi metodelor ştiinţifice de analiză.

Nivelul de dotare al laboratoarelor didactice şi de cercetare îndeplineşte cerinţele cantitative şi calitative corespunzătoare exigenţelor minime şi este corelat cu fişele disciplinelor din programa de învăţământ.

Sălile de predare au în dotare echipamente tehnice de învăţare-predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. Laboratoarele didactice ale disciplinelor dispun de aparatura şi mijloacele didactico-ştiinţifice care permit desfăşurarea activităţilor aplicative corespunzător exigenţelor actuale la nivelul unui învăţământ modern, inclusiv pentru disciplinele care necesită utilizarea calculatorului. La nivelul facultăţii există soft-uri cu licenţă utilizate în scop didactic.

Spaţiile de cercetare sunt constituite din laboratoarele didactice concepute pentru a permite activităţi didactice şi specifice cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere dispune în prezent de un centru de cercetare, utilizat în scop didactic, de cercetare şi ca loc de practică pentru studenţi.

Cazarea studenţilor este asigurată în căminele din campusul universitar U.S.A.M.V.B., oferindu-le în acelaşi timp condiţii pentru studiu (săli de lectură, săli de internet), cât şi pentru petrecerea timpului liber.

Colaboratori